นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

 

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม ถ้วยอนามัยแฮปปี้ ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด และ บริษัทในเครือของกลุ่มแฮปปี้ไพรด์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท," "พวกเรา," "ของเรา," "เรา") เรามุ่งมั่นในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้กำหนดและดำเนินการตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์และลูกค้าของเราทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว เราจึงได้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้ท่านสามารถทำความเข้าใจก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

ขอบเขตของประกาศ

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเท่านั้น แต่จะไม่ได้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมหรือเกิดจากการให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้

 

แหล่งที่มาและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ร่วมงาน ติดต่อ สร้างบัญชีกับเรา หรือทำการใช้บริการกับเรา รวมถึงข้อมูลที่เราอาจได้รับมาจากหุ้นส่วนของเรา ซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง

ข้อมูลบัญชี: เช่น ประวัติการใช้บริการและวิธีการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการใช้บริการนอกเหนือจากรายละเอียดส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ถูกบันทึก: เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกพร้อมกับวันที่และเวลา แหล่งที่มาของการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น เว็บไซต์หรือ URL (ลิงค์) ที่แนะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา ) รูปแบบบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลทางการตลาด: เช่น ความชอบทางการตลาดของท่าน ระดับการเข้าถึงอีเมล์ของเราที่ท่านได้รับ เช่น อัตราการส่ง อัตราการเปิด และอัตราการคลิกผ่านที่อีเมล์ของเรา

การสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา: เช่น การตอบแบบสำรวจ การติดต่อผ่านการโต้ตอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเรา

ข้อมูลที่เป็นภาพ: เช่น ภาพถ่ายและวิดีโอจากแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดีย และ/หรือที่ท่านได้ส่งโดยตรง

ข้อมูลทางด้านสุขภาพและการแพทย์: เช่น อาหารที่แพ้ ยาที่แพ้ โรคประจำตัว และข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆที่ท่านให้กับเรา เป็นต้น

 

สำหรับข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามนิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยดังกล่าว

 

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เราจะขอความยินยอมจากผู้ปกครองและจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-          เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา

-          เพื่อใช้ในการชำระค่าบริการ การจัดส่งสินค้า รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับเรา

-          เพื่อดำเนินการทำธุรกรรม

-          เพื่อจัดการบัญชีของท่านและอำนวยความสะดวกในการจัดการและการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของเรา

-          เพื่อดำเนินการชำระเงินและจัดส่งสินค้าของท่าน

-          เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย

ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล

เราจะบริหารการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนฮาร์ดแวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบความปลอดภัย และ/หรือ จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารในตู้เก็บเอกสารที่ปิดมิดชิด และมีการจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการของเราและตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีนัยสำคัญ เช่น การรักษาการให้บริการของเรา การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา และการระงับข้อพิพาท รวมถึงตราบเท่าที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท และตราบเท่าที่ระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

 

หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนของเรา รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น            ผู้ให้บริการชำระเงิน นักวิจัยทางวิชาการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองข้อมูล และองค์กรภาครัฐ เป็นต้น

 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

          ในบางครั้งเราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจัดเก็บที่ cloud server ในต่างประเทศเพื่อการให้บริการ ในกรณีนี้เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของเราที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เราจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

 

กรณีการปฏิเสธ

ในกรณีที่คุณปฏิเสธเราในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่ได้เคยแจ้งไว้หรือตามสัญญาที่มีกับคุณได้  

 

สิทธิต่าง ๆ ที่อาจร้องขอกับเรา

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนตามกฎหมายได้ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อยื่นคำร้องขอตามสิทธิข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด ทางเบอร์โทร +66(0)643248428 หรือ ทางอีเมล Happicup.contact@gmail.com ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและไม่ดำเนินการตามคำร้องหรือความประสงค์ข้างต้นของท่านในบางกรณีหากเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้เรามีอำนาจกระทำการดังกล่าวนั้นได้โดยชอบ

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอขอบคุณที่ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านมีคำถามใด ๆหรือต้องการติดต่อเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ต่อไปนี้:

 

ชื่อติดต่อ:                   บริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด

ที่อยู่:  719 อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 206 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 

หมายเลขโทรศัพท์:        +66(0)643248428

เว็บไซต์:           https://www.happicup.com

 

การเปลี่ยนแปลง

เราจะปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เสนอต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้ หรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราอาจแจ้งให้คุณทราบบน https://www.happicup.com เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทันกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้