นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม ถ้วยอนามัยแฮปปี้ ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด และ บริษัทในเครือของกลุ่มแฮปปี้ไพรด์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท," "พวกเรา," "ของเรา," "เรา") เรามุ่งมั่นในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้กำหนดและดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์และลูกค้าของเราทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว เราจึงได้ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านสามารถทำความเข้าใจก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรม
 • เพื่อจัดการบัญชีของท่าน และอำนวยความสะดวกในการจัดการและการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของเรา
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินและจัดส่งสินค้าของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ติดต่อเรา สร้างบัญชีกับเรา หรือทำการสั่งซื้อกับเรา ซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง ชื่อบริษัท (ถ้ามี)
 • ข้อมูลบัญชี: เช่น ประวัติการสั่งซื้อของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ วันเกิด ความชอบ ข้อมูลสุขภาพร่างกายและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนนอกเหนือจากรายละเอียดส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ถูกบันทึก: เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกพร้อมกับวันที่และเวลา แหล่งที่มาของการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น เว็บไซต์หรือ URL (ลิงค์) ที่แนะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา ) รูปแบบเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทางการตลาด: เช่น ความชอบทางการตลาดของท่าน ระดับการเข้าถึงอีเมลของเราที่ท่านได้รับเช่น อัตราการส่ง อัตราการเปิด และอัตราการคลิกผ่านที่อีเมลของเรา
 • การสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา: เช่น การตอบแบบสำรวจ การติดต่อผ่านการโต้ตอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเรา
 • ข้อมูลที่เป็นภาพ: เช่น ภาพถ่าย และวิดีโอจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และ / หรือที่ท่านได้ส่งโดยตรงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล
บริษัทจะบริหารการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบความปลอดภัย และ/หรือ จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารในตู้เก็บเอกสารที่ปิดมิดชิด และมีการจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา และตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีนัยสำคัญ เช่น การรักษาการให้บริการของเรา การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา และการระงับข้อพิพาท รวมถึงตราบเท่าที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท และตราบเท่าที่ระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้


หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัทของกลุ่มแฮปปี้ไพรด์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน คู่ค้าของบริษัท นักวิจัยทางวิชาการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองข้อมูล และองค์กรภาครัฐ เป็นต้น


สิทธิต่าง ๆที่อาจร้องขอกับทางบริษัท 
สิทธิต่าง ๆ ตามหลักนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียน ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้โดยยื่นคำร้องหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด ทางเบอร์โทร +66(0)643248428 หรือ ทางอีเมล Happicup.contact@gmail.com ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและไม่ดำเนินการตามคำร้องหรือความประสงค์ข้างต้นของท่านในบางกรณี หากเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้บริษัทมีอำนาจกระทำการดังกล่าวนั้นได้โดยชอบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทขอขอบคุณที่ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท แฮปปี้ไพรด์ จำกัด
ที่อยู่: 86/43 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)643248428
เว็บไซต์:  https://www.happicup.com

โปรดทราบว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้างต้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคต

ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นอย่างละเอียดแล้ว

 

นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy) ด้านในจะต้องประกอบไปด้วยนโยบายย่อยดังนี้

1.นโยบายการคืนเงิน (Refund) :ท่านมีเงื่อนไขการคืนเงินอย่างไร
-ไม่มีนโยบายการคืนเงินทุกกรณี

2.การเปลี่ยนคืน (Exchange) : หลังจากลูกค้าทำการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนคืนได้หรือไม่
-ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า ยกเว้นทางร้านจัดส่งสินค้าผิดเท่านั้น ก่อนส่งสินค้าทุกครั้งทางร้านจะถ่ายวิดีโอตอนแพ็คของและจัดส่ง ดังนั้นหากชำรุดระหว่างการจัดส่ง ให้ลูกค้าติดต่อกับทางขนส่งด้วยตัวเองเท่านั้น

3.การส่งคืนสินค้า (Return): กรณีหากสามารถเปลี่ยนคืนได้ ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า
-หากตรวจสอบพบว่าทางร้านเป็นผู้จัดส่งสินค้าผิด ให้ทางลูกค้าส่งสินค้าคืนโดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งให้และทางลูกค้าต้องอีเมลแจ้งกับทางร้านโดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ ถ่ายหลักฐานให้ชัดเจน

4.การยกเลิกคำสั่งซื้อ (Cancellation) : กรณีหากลูกค้าขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
-ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

5.การจัดส่งสินค้า (Shipping): ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
-ทางร้านจัดส่งให้ขนส่ง1-2วัน จากนั้นระยะเวลาขึ้นอยู่ที่ขนส่งนั้นๆ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้